Screenshot 248

Brandon Moreno Vs. Kai Kara-France (Flyweight) UFC 277